GAB-net dossier akties Joep dwaze vader zorgt voor commotie bij rechtbank

Site Joep Zander, pedagoog, kunstenaar en publicist (GAB-net); klik hier voor welkomspagina

(Zwolse Courant 10 maart 1997)

ZWOLLE -'Dwaze vader' Joep Zander uit Deventer heeft gisteren voor heel wat commotie gezorgd met z'n geweldloze 'plakactie' bij de Zwolse rechtbank. En dat was precies de opzet van de 44-jarige kunstschilder, die met z'n actie de aandacht wilde vestigen op het on- recht dat hem door Jnstitie en de Raad voor de Kinderbescherming zon zijn aangedaan.

Onder het toeziend oog van pers fotografen, plakte hij , als ware hij Maarten Luther, op de ramen en deuren van het gebouw pamfletten, waarop een aantal stellingen staan. De aanklachten hebben be trekking op de duistere rol die beide instanties zouden hebben gespeeld met betrekking tot de voogdij en de omgangsregeling van z'n negenjarig dochtertje Rosa.

Nadat hij in alle rust de pamfletten met plakband had aangebracht, kreeg de parketpolitie, argwaan. Een hele boze ambtenaar beet Zander toe dat hij onmiddellijk de pamfletten moest 'Verwijderen, zo niet dan zouden andere maatregelen volgen. En de Vezamelde pers kreeg te verstaan dat er over deze actie niet gepubliceerd mocht worden. Ook de fotografen dienden zich uit de voeten te maken. Toen aan al die eisen niet werd voldaan, schakelde hij de politie in.

Twee stevig gebouwde agenten voerden de 'dwaze vader' in 'een politiewagen af naar het bureau. De parketpolitie haastte zich vervolgens om de pamfletten te ver wijderen. Maar ondertussen hadJ oep Zander z.n doel bereikt: publiciteit. Aandacht voor het probleem dat z'n hele leven beheerst. zonder dat hij in staat is om het op te lossen omdat de Raad voor de Kinderbescherming alleen oog zou voor de belangen vande vrouw. Zander klaagt justitie aan omdat hij zijn dochtertje nog steeds niet mag zien, sinds hijgescheiden is van zijn echtgenote. Via allerlei procedures heeft hij de afgelopen jaren het omgangsrecht met zijn kind opgeeist. In het pamflet dat hij vanmorgen in Zwolle heeft bevestigd eist hij alsnog het herstel van het 'gezamenlijke gezag'. over zijn dochter. en een smartegeld van een halfmiljoen voorhet hem aangedane leed.Eerder heeft het kantongerecht in Deventer de eisen van Zander afgewezen. Die heeft nu aangekondigd dat hij zal gaan hongeren totdat zijn eisen alsnog zijn ingewilligd.

Geen blaam

Praktijkleider H. Meulenbeekvan de Raad voor de kinderbescherming geeft volmondig toe dat Joep Zander geen blaam treft in deze affaire. In feite zou hij de dupe zijn geworden van het gedrag van diens ex-vriendin en haar hui- digevriend. ..Ik kan megoed voorstellen dat hij kwaad is op de Raad.Dat zou ik in zijn geval ook zijn. denk ik. Maar wij kunnen ook geen ijzer met handen breken. Tussen drie mensen is het compleetvastgelopen en daarvan is hij het slachtoffer.

(Zwolse Courant 10 maart 1997)

tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
site joep zander
Last Updated http://www.gabnet.com/ep/zander/luther.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht